Tấm lấy sáng dạng rỗng

    Liên hệ

    Kích thước(RxD): 2.1m x 5.8m

    Độ dày                 :  4mm     |  4,5mm     |    5mm

    Màu sắc              : trắng trong |   xanh da |  xanh biển |  xanh lá |   nâu trà |  trắng sữa