Tấm lấy sáng dạng đặc

    Liên hệ

    Chiều dài  :   30 mét         | cắt lẻ theo yêu cầu

    Chiều cao :  1.22m       |  1.52m        

    Độ dày      :   0.8mm     |  1.5mm   |     2.0mm    |  3mm        

    Màu sắc    :   trắng trong  |   xanh