KEO DÁN MÚT OPP

Liên hệ

– Công dụng: sản phẩm có tính gắn kết chặt chẽ giữa lớp mút với mái lợp theo thời gian và điều kiện thời tiết

Danh mục: